Proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” este  implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.

Grant nr.15093

Obiectivele proiectului:

1

Creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a tuturor actorilor din societate, autorităților publice, administrației publice, asociațiilor și societăți comerciale precum și a altor instituții în vederea identificării soluțiilor optime pentru a răspunde la nevoile actuale ale persoanelor suferinde de boli cronice progresive sau incurabile și cele cu grad ridicat de dependență (acțiuni de sensibilizare, informare și advocacy).

2

Inițierea și promovarea campaniei de colectare de fonduri pentru dezvoltarea serviciilor paliative integrate în rândul tuturor actorilor din societate, autorităților publice, administrației publice, asociațiilor și societăților comerciale precum și a altor instituții.

3

Construirea imaginii unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative de prestigiu, reprezentativ pentru Republica Moldova.

Despre noi

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova are misiunea de a oferi servicii de performanță în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională pe parcursul întregii vieți, manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calității și promovarea valorilor naționale în contextul globalizării.

Contacte coordonator

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, or. Chişinău

(+373) 22 205 102

(+373) 22 205 701

relatiiexterne@usmf.md

http://www.usmf.md

A.O.PRINCIPII SĂNĂTOASE © 2021 – Toate drepturile rezervate. 

Create your website with WordPress.com
Get started