Petiție: crearea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative

Din decembrie 2020, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova implementează un proiect cu scop nobil: “Îngrijiri Paliative sustenabile și reziliente la nivel național”.

Proiectul își propune dezvoltarea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative pentru asigurarea integrată a acestor servicii persoanelor suferinde de boli cronice progresive sau incurabile în Republica Moldova precum și instruirea cadrelor medicale la cele mai înalte standarde.

– Te-ai întrebat vreodată cum se descurcă un pacient cu cancer în stadiu terminal sau rudele acestuia? Te-ai gîndit că poate nu dispune de servicii de îngrijire medicală necesare pentru prevenirea și înlăturarea suferinței? Sau că pur și simplu nu are la îndemână un medicament pentru combaterea durerii severe?

Într-o țără în care numărul persoanelor cu boli incurabile este în creștere și domeniul de paliație este subdezvoltat, este importantă crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative. Considerăm că există un loc de unde pot pleca niște schimbări pentru Republica Moldova care să aibă impact pe termen lung și să contribuie la soluționarea problemelor:

 • accesul limitat al persoanelor care suferă de boli incurabile la „îngrijire terminală demnă de o ființă umană”;
 • prezența de lacune și bariere în managementul durerii pacienților paliativi, în special la nivel de asistență medicală primară;
 • satisfacția redusă a pacienților față de calitatea serviciilor de îngrijiri paliative;
 • domeniul de pregătire, organizare și prestare a serviciilor de paliație nu este pe deplin ajustat la prevederile rigorilor Uniunii Europene;
 • nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor abordează eronat locul domeniului îngrijirilor paliative;  
 • existența de deficiențe în instruirea resurselor umane în domeniul paliației în ceea ce privește conformitatea lor cu standardele internaționale (planificarea, pregătirea, evaluarea necesităților, vulnerabilității precum și managementul, comunicarea, etc.);
 • existența unui dezechilibru în asigurarea cu resurse umane în domeniul paliației sub aspect geografic și al mediului de reședință, este deficitar numărul specialiștilor tineri;
 • abordarea insuficientă a conceptelor de multiprofesionalism și interdisciplinaritate;
 • existența de carențe în îngrijirea paliativă pediatrică.

Misiunea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative este crearea și fortificarea resurselor umane, informaționale, comunitare, normative, etc. întru asigurarea prestării serviciilor de îngrijiri paliative de înaltă calitate la nivel național prin creșterea mediată a eficacității, accesibilității, acceptabilității, echității și relevanței acestor servicii la nivel național.       

     Obiectivele Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative:

 • Formarea profesională în domeniul îngrijirilor palitiave pe parcursul întregii vieți, conformă necesităților sistemului național de sănătate și progresului tehnico-științific;
 • Prestarea serviciilor de paliație de înaltă calitate, conform standardelor medicale și necesităților sistemului de sănătate;
 • Recrutarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane profesioniste, inteligente, competitive în domeniul îngrijirilor palliative.

În acest context, am decis că o petiție este un prim pas în rezolvarea unei probleme mult mai complexe cu care ne confruntăm.

Dacă vi se pare utilă această petiție și acest demers, vă rugăm mult să semnați aici:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: